Pas på brandfare når du bruger ukrudtsbrænder: Gode råd til sikker brug

Foto: Allerød Kommune.
dato

Ukrudtsbrændere kan være effektive redskaber til at fjerne uønsket vegetation, men brugen af dem kræver omhu og opmærksomhed for at undgå farlige situationer.

Ukrudtsbrænderen er velkendt for sin effektivitet til at bekæmpe ukrudt i haven. Men forkert brug og manglende opmærksomhed kan desværre føre til alvorlige brande. Det er derfor vigtigt at følge de anbefalede metoder for brugen af ukrudtsbrænderen for at minimere risikoen for ulykker.

Det anbefales at svitse ukrudtet kortvarigt, hvilket får vandet i planten til at fordampe og planten til at visne. At brænde løs på ukrudtet i længere tid kan øge risikoen for ulykker og medføre, at ukrudtets rødder overlever.

I tørt og blæsende vejr bør man helt undgå at anvende ukrudtsbrænderen. Under sådanne forhold øges risikoen for, at ild kan få fat i tørre blade og andet letantændeligt materiale, hvilket kan føre til hurtige og farlige brande.

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har flere anbefalinger til sikker brug af ukrudtsbrænderen. Det er vigtigt at holde god afstand til bygninger, hække og andre brændbare materialer. Derudover bør man nøjes med at svitse ukrudtet i stedet for at brænde det af. Ved tørt eller blæsende vejr bør ukrudtsbrænderen ikke anvendes. Efter brug skal man sikre sig, at der ikke er efterladt gløder, som kan blusse op, og man skal altid have vand i nærheden for at håndtere eventuelle flammer.

Statistikker viser, at 99 procent af alle brande forårsaget af ukrudtsbrændere skyldes uopmærksomhed. Sidste år rykkede danske beredskaber ud til 364 brande forårsaget af ukrudtsbrændere. I Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde blev der registreret ni tilfælde af brand i forbindelse med ukrudtsbrændere sidste år.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/brug-ukrudtsbraenderen-med-omtanke

Kilde: Allerød Kommune