Nyheder fra Lynge

-1 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Lynge og omegn

Job tilbydes:
Graver til Lynge og Uggeløse Kirker
Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger     Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.   Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring Har en relevant uddannelse Har teknisk snilde Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg Er fysisk robust Er fortrolig med anvendelse af IT Der er ikke tillagt kontortid. Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LYNGE KIRKEKASSE
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Graver til Lynge og Uggeløse Kirker
Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger     Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.   Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring Har en relevant uddannelse Har teknisk snilde Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg Er fysisk robust Er fortrolig med anvendelse af IT Der er ikke tillagt kontortid. Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LYNGE KIRKEKASSE
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Graver til Lynge og Uggeløse Kirker
Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger     Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.   Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring Har en relevant uddannelse Har teknisk snilde Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg Er fysisk robust Er fortrolig med anvendelse af IT Der er ikke tillagt kontortid. Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LYNGE KIRKEKASSE
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Graver til Lynge og Uggeløse Kirker
Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger     Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.   Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring Har en relevant uddannelse Har teknisk snilde Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg Er fysisk robust Er fortrolig med anvendelse af IT Der er ikke tillagt kontortid. Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LYNGE KIRKEKASSE
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Graver til Lynge og Uggeløse Kirker
Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger     Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.   Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring Har en relevant uddannelse Har teknisk snilde Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg Er fysisk robust Er fortrolig med anvendelse af IT Der er ikke tillagt kontortid. Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LYNGE KIRKEKASSE
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk