Borgere i Allerød får støtte af uafhængig rådgiver til kommunikationsproblemer og klager

Foto: Allerød Kommune.
dato

Borgerrådgiveren i Allerød Kommune tilbyder hjælp til borgere med kommunikationsproblemer og klager over kommunens sager og afgørelser.

Borgere i Allerød Kommune kan få hjælp fra kommunens uafhængige borgerrådgiver. Mads Juel Thorup er borgerrådgiver i både Allerød og Hørsholm Kommune og assisterer med kommunale sager og klager.

I årsberetningen for 2023 fremgår det, at omkring 80 borgere kontaktede borgerrådgiveren. Henvendelserne fordelte sig på alle kommunens afdelinger, såsom borgerservice, familier, natur og miljø, plan og byg, skole og dagtilbud samt ældre og sundhed. Årsberetningen kan læses på alleroed.dk/kommunen/borgerraadgiveren.

Borgerrådgiverens primære opgave er at hjælpe borgerne med at håndtere skæv kommunikation med kommunen. Derudover hjælper han med at forstå kommune-afgørelser og klagesager, og kan deltage som observatør ved møder med kommunen samt mægle i konflikter med forvaltningen.

Foruden at hjælpe borgerne underviser borgerrådgiveren også personale i forvaltningen for at forbedre sagsbehandling, kommunikation og borgerbetjening.

Det er vigtigt at notere, at borgerrådgiveren er uafhængig af administrationen og ansat direkte af byrådet, hvilket garanterer en høj grad af upartiskhed i arbejdet.

Borgerrådgiveren kan kontaktes via mail, telefon eller ved fysisk møde på Rådhuset. Yderligere information kan findes på alleroed.dk/kommunen/borgerraadgiveren.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/borgerraadgiveren-hjaelper-i-dialogen-med-kommunen

Kilde: Allerød Kommune