Allerød Kommune introducerer miljøbokse til farligt affald for at forbedre sortering og sikkerhed

Foto: Allerød Kommune.
dato

Introduktion af miljøbokse til farligt affald i Allerød Kommune fra januar 2024

Allerød Kommune tager et yderligere skridt mod bedre affaldshåndtering og miljøbeskyttelse med udlevering af røde miljøbokse til husholdninger. Fra januar 2024 vil villaer, udvalgte rækkehuse og mindre etage-/samlede bebyggelser modtage disse bokse, designet til at indeholde farligt affald. Dette tiltag har til formål at facilitere en mere effektiv sortering og korrekt bortskaffelse af farlige materialer hos borgerne.

Det er anerkendt, at visse ejendomme indledningsvis kan opleve udfordringer med leveringen af miljøboksen på grund af adgangsforhold eller lignende årsager. Kommunen understreger dog, at de berørte borgere vil blive tilbudt en løsning eller modtage deres miljøboks inden udgangen af 2024.

Når det kommer til det praktiske omkring brugen af disse nye miljøbokse, er det værd at bemærke, at afhentning af fyldte bokse kræver forudgående tilmelding via selvbetjeningsløsningen "Mit Affald". Afhentningen vil kunne tilmeldes op til fire gange årligt, hvilket giver borgerne fleksibilitet og kontrol med håndteringen af deres farlige affald.

Indsamlingen af farligt affald begynder i april 2024, men borgere opfordres til at starte fyldningen af deres bokse allerede før dette. Præcise datoer for indsamling bliver offentliggjort den 1. marts, hvor der også vil blive tilgængeliggjort information om afhentnings- og ombytningsdatoer på kommunens hjemmeside.

Yderligere information om brugen af miljøbokse og korrekt sortering af farligt affald findes i folderen "Din miljøboks til farligt affald", som udleveres sammen med miljøboksen. Allerød Kommune ser frem til at se positive effekter af denne indsats og opfordrer alle borgere til at benytte de nye miljøbokse korrekt for en renere og sikrere kommune.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/nye-roede-miljoebokse-til-farligt-affald

Kilde: Allerød Kommune