Allerød fodboldklub får nye kunstgræsbaner som løft for lokale sportfaciliteter

Foto: Allerød Kommune.
dato

Anlæggelse af nye kunstgræsbaner ved Allerød Fodboldklub er skudt i gang

Indbyggerne i Allerød Kommune kan se frem til tilføjelsen af to nye kunstgræsbaner syd for Allerød Fodboldklub. Disse baner er et led i bestræbelserne på at forbedre de lokale sport- og fritidsfaciliteter, og forventes at give fodboldklubben mulighed for at tilbyde spilletid hele året fra 2025.

Arbejdet med at forberede området for anlæggelsen af de nye baner starter allerede medio januar 2024, hvor rydningen af træerne på arealet sættes i gang. Denne del af projektet indledes med at fjerne træerne, hvorefter de vil være forarbejdet og kørt væk i løbet af foråret.

Procesen fortsætter ind i sommeren og efteråret 2024, hvor der vil ske en fjernelse af træstød og jordnivellering, for at gøre grunden klar til de nye kunstgræsbaner. Dette vil desuden indebære oplagring af træ på nærliggende parkeringspladser og arealer, hvilket kan lede til potentielle midlertidige spærringer for trafik, specielt på Sportsvej.

Allerød Kommune og Allerød Fodboldklub er i tæt dialog om projektets udførelse, hvilket sikrer at både spilleres og klubbens interesser varetages bedst muligt. Klubben ser frem til de nye faciliteter, som vil gøre det muligt at udvide aktiviteterne gennem hele året, til gavn for medlemmer og lokalsamfund.

Kommunen beklager de gener, som anlægsarbejdet nødvendigvis medfører for trafikanter og brugere af idrætsanlægget, og takker på forhånd for forståelsen og tålmodigheden. Anlæggelsen af kunstgræsbanerne er et vigtigt skridt fremad i at tilbyde bedre idrætsfaciliteter i Allerød Kommune.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/kunstgraesbaner-ved-sportsvej-arbejdet-er-paabegyndt

Kilde: Allerød Kommune