Allerød Kommune opfordrer til deltagelse i pris for frivilligt socialt arbejde

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune hædrer det frivillige sociale arbejde med en særlig pris og opfordrer alle borgere til at deltage i indstillingsprocessen.

Prisen har til formål at anerkende og sætte fokus på det frivillige sociale arbejde i Allerød Kommune. Alle med bopæl i kommunen kan indstille en forening, person eller personer, der udviser et særligt engagement indenfor dette område. Kommunens frivillige foreninger opfordres særligt til at indsende indstillinger.

Den tildelte pris består af et kontantbeløb på 2500 kr., som skal benyttes til det fortsatte arbejde i den vindende forening. Prisen sigter på at fremme det frivillige sociale engagement ved at anerkende og synliggøre det væsentlige bidrag, frivilligt arbejde yder til vores samfund. Frivilligt socialt arbejde kan omfatte socialt og sundhedsmæssigt arbejde, handlinger for øget velfærd eller omsorg og løsninger på velfærdsproblemer.

Kriterierne for tildeling inkluderer at skabe opmærksomhed omkring frivilligt socialt arbejde, styrke livskvalitet og trivsel for en gruppe borgere i Allerød samt at sætte fokus på oversete udfordringer i lokalsamfundet. Der lægges også vægt på at udvikle nyskabende aktiviteter inden for det frivillige sociale område og fremme samarbejde herom.

Indstilling af kandidater skal sendes elektronisk til Allerød Kommune, Sekretariatet, på e-mailen sekretariat@alleroed.dk mrk. "Frivillighed" senest den 13. august 2024 kl. 12.00. Indstillingerne skal indeholde kandidatens navn, adresse, telefonnummer, baggrund og begrundelse for indstillingen samt en kort beskrivelse af den aktivitet, kandidaten varetager. Prisen gives til den frivillige forening, hvor den pågældende person lægger sine kræfter.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget udpeger vinderen blandt de modtagne indstillinger. Prisen uddeles årligt på den nationale frivillighedsdag, "Frivillig Fredag," som finder sted sidste fredag i september. Prisen overrækkes af borgmesteren og formanden for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Hvis der et år ikke findes en egnet kandidat, bortfalder prisoverrækkelsen.

Vinderen modtager æren, anerkendelsen, omtale samt et diplom og de 2500 kr., som går til den forening, personen repræsenterer. Offentliggørelsen og prisuddelingen for 2024 finder sted på Allerød Rådhus fredag den 27. september 2024 kl. 15-17.

https://alleroed.dk/borger/frivillighed-og-foreninger/alleroeds-frivillighedspris-for-socialt-arbejde

Kilde: Allerød Kommune