Allerød Kommune afviser svindelanklager efter intern undersøgelse af jordflytninger

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune startede en intern undersøgelse efter TV2's udsendelse 'Den Sorte Svane'. Udsendelsen beskyldte kommunen for svindel med jordflytninger i et byggeprojekt. Projektet omfattede flytning af 55.000 tons jord.

Borgmester Karsten Längerich udtaler, at sagen tages alvorligt og kommunen screener jordflytninger for at se, om der findes projekter, der matcher oplysningerne fra udsendelsen.

Resultaterne af screeningen viser, at kun ét projekt nogenlunde matcher oplysningerne fra tv-udsendelsen. Det pågældende projekt er på M.D. Madsensvej 10-12. Jorden er endnu ikke flyttet, hvilket udelukker svindel i forbindelse med selve flytningen. Kommunen har underrettet den involverede virksomhed og politiet om sagen.

Den involverede virksomhed lover at følge reglerne for jordflytning. Kommunen fortsætter omhyggelig sagsbehandling af kommende jordflytninger. Projektet på M.D. Madsensvej 10-12 omfatter langt mindre jordflytning end de påståede 55.000 tons.

Kommunen har screenet jordflytninger anmeldt eller færdigmeldt fra 2020 og frem. Screeningen omfattede jordflytninger, hvor kommunen er grundejer eller bygherre, og mængden overstiger 2.000 ton. Der er registreret 1.942 jordflytninger i kommunens fagsystem Jordweb. Kun seks jordflytninger lever op til søgekriterierne, og ingen af de seks projekter stemmer overens med oplysningerne fra tv-udsendelsen.

Kommunen screenede også for jordflytninger fra 2012 og frem med mængder over 10.000 ton. Ingen af disse projekter stemmer overens med oplysningerne fra tv-udsendelsen. Kommunen gennemgik økonomisystemet for betalingsoplysninger med nævnte virksomheder, men ingen informationer i økonomisystemet peger mod et byggeprojekt relateret til udsendelsen.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/status-paa-intern-screening

Kilde: Allerød Kommune