Graver til Lynge og Uggeløse Kirker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som graver ved Lynge og Uggeløse Kirker, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. januar 2024.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdshavernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger

 

 

Lynge og Uggeløse Sogne har 5.400 indbyggere, ni ansatte i sognet samt to præster. Sognet er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg. Sognene med de to sammenhængende oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange tilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder en byfest og en juletræstænding den 1. december, og i begge aktiviteter deltager kirken.  

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring som graver eller anden relevant joberfaring
 • Har en relevant uddannelse
 • Har teknisk snilde
 • Udviser gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid
 • Har evnen til at tilrettelægge og strukturere arbejdet på kirkegårdene selvstændigt
 • Har indsigt og forståelse for kirkens arbejde og opgaver
 • Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg
 • Er fysisk robust
 • Er fortrolig med anvendelse af IT

Der er ikke tillagt kontortid.


Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 316.411,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09/22.836,18/28.748,09 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Heide Jørgensen på telefonnummer 51707048/mail 7425bjj@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7425fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. december 2023 om eftermiddagen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Allerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

LYNGE KIRKEKASSE, Ved Gadekæret, 3540 Lynge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951603

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet